Elektro inštalácie ESOTECH s r.o. Elektro inštalácie ESOTECH s r.o. Elektro inštalácie ESOTECH s r.o. Elektro inštalácie ESOTECH s r.o. Elektro inštalácie ESOTECH s r.o. Elektro inštalácie ESOTECH s r.o.

Vítame Vás na stránke spoločnosti eSOtech s r.o.

Sme projekčná, realizačná a poradenská spoločnosť poskytujúca služby v oblasti silnoprúdových, slaboprúdových, informačných a dátových technológií.

„Chcete  využiť najnovšie poznatky o veľkých a malých inštaláciách?“
Ponúkame Vám originálne riešenia, ktoré budú zodpovedať Vašim požiadavkám.

Dvakrát „meriame“ pri spracovaní každej projektovej dokumentácie, aby nedochádzalo k zbytočným stratám. Chceme Vám ponúknuť optimálne riešenie, optimálne uspokojenie požiadaviek, pri minimálnych nákladoch. 

Technológie NN

Silnoprúdové elektroinštalácie
 • Vnútorné silnoprúdové inštalácie
 • Vonkajšie silnoprúdové inštalácie
 • Bleskozvod a uzemnenie
 • Elektrické inštalácie v EX atmosférach
 • Svetelno-technické výpočty
 • Náhradné a záložné zdroje (diesel/UPS)
 • Alternatívne zdroje elektrickej energie
 • Inteligentné elektroinštalácie KNX/EIB
 • Inels, Btichino, Nikobus

Technológie SLP

Slaboprúdové elektroinštalácie
 • Elektrická požiarna signalizácia
 • Domáci evakuačný rozhlas
 • Štruktúrovaná kabeláž (pasívna dátová sieť)
 • Poplachový systém narušenia
 • Vstupný systém
 • Kamerový systém
 • Domáci audio/videotelefón
 • Parkovací systém
 • Detekcia nebezpečných plynov
 • Počítanie návštevníkov

Technológie VN

Inštalácie vysokého napätia
 • Vonkajšie rozvody VN
 • Prípojky VN
 • Transformačné stanice