Vzdelávanie spoločnosti

Január 2016
Zaškolenie pracovníkov v oblasti najnovších technológií inteligentných elektroinštalácií.

Marec 2015
Zaškolenie pracovníkov v oblasti najnovších trendov v systémoch zabezpečovacích zariadení.

August 2015
Zaškolenie pracovníkov v oblasti problematiky štruktúrovaných kabeláži, jej návrhov a špecifikácií.