Projekčné práce a cenové kalkulácie

Vypracovanie projektových dokumentácií v stupňoch:
        -  Projektová dokumentácia EIA     (Enviromental Impact Assessment)
        -  Projektová dokumentácia DUR    (Dokumentácia pre územné rozhodnutie)
        -  Projektová dokumentácia PSP     (Projekt pre stavebné povolenie)
        -  Projektová dokumentácia RP       (Realizačný projekt)
        -  Projektová dokumentácia PSV     (Projekt skutočného vyhotovenia) 

Vypracovanie cenových kalkulácií a odhadov pre jednotlivé stupne projektových dokumentácií.

Sortiment ponúkaných technológií:    

    Silnoprúdové elektroinštalácie:
    -  Prípojky VN
    -  Trafostanice
    -  Vnútorné/vonkajšie silnoprúdové inštalácie
    -  Bleskozvod a uzemnenie
    -  Elektrické inštalácie vo výbušných atmosférach
    -  Svetelnotechnické výpočty
    -  Náhradné a záložné zdroje (diesel/UPS)
    -  Alternatívne zdroje elektrickej energie
    -  Inteligentné elektroinštalácie KNX/EIB, Inels, Btichino, Nikobus

    Slaboprúdové elektroinštalácie:
    -  Elektrická požiarna signalizácia
    -  Domáci evakuačný rozhlas
    -  Štruktúrovaná kabeláž (pasívna dátová siet)
    -  Poplachový systém narušenia
    -  Vstupný systém
    -  Kamerový systém
    -  Domáci audio/videotelefón
    -  Parkovací systém
    -  Detekcia nebezpečných plynov
    -  Počítanie návštevníkov


Naspäť