Realizácia elektrických inštalácií

Sortiment ponúkaných technológií:
Silnoprúdové elektroinštalácie:
    -  Prípojky NN
    -  Vnútorné/vonkajšie silnoprúdové inštalácie
    -  Bleskozvod a uzemnenie
    -  Svetelnotechnické výpočty
    -  Náhradné a záložné zdroje (diesel/UPS)
    -  Alternatívne zdroje elektrickej energie (fotovoltaické a veterné elektrárne)
    -  Inteligentné elektroinštalácie Inels, Btichino


Slaboprúdové elektroinštalácie:
    -  Elektrická požiarna signalizácia
    -  Hlasová signalizácia požiaru
    -  Štruktúrovaná kabeláž (pasívna dátová siet)
    -  Poplachový systém narušenia
    -  Vstupný systém
    -  Kamerový systém
    -  Domáci audio/videotelefón
    -  Parkovací systém
    -  Detekcia nebezpečných plynov
    -  Počítanie návštevníkov