Technický dozor

Technický dozor predstavuje z našej strany kompletný servis v oblasti elektroinštalačných technológií -  od konzultácie zámeru prác, až po odovzdanie zrealizovaných elektrotechnológií . Zastupujeme a chránime záujmy zákazníka a snažíme sa usporiť jeho čas a náklady.

Úlohou technického dozoru je prevziať ako dokončené elektromontážne práce a výkony, tak aj časti elektrických zariadení a vedení, ktoré budú zakryté ďalšími prácami. Odporučí vhodné materiály, komponenty a spôsoby ich využitia. Sleduje skutočný súpis vykonaných prác, zmluvné ceny a celkovú cenu diela. Preto je nevyhnutná priebežná kontrola kvality a súladu s projektovou dokumentáciou.

PONÚKAME

  • Výberové konanie na dodávateľa technológií elektro
  • Zastupovanie zákazníka pri rokovaniach s dodávateľom technológie elektro
  • Pomoc pri výbere technológií, materiálov a doplnkov
  • Kontrolu kvality prác a dodávok
  • Evidenciu porúch a nedostatkov a kontrola ich odstránenia
  • Poradenstvo v oblasti elktrotechnológií, pracovných postupov a použitých materiálov

Naspäť