Referencie / Projekcia, Inžinierska činnosť

 • Vypracovanie projektovej dokumentácie PSP, RP, PSV vnútornej silnoprúdovej elektroinštalácie (ELI)
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie PSP, RP, PSV elektrickej požiarnej signalizácie (EPS)
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie PSP, RP, PSV hlasovej signalizácie požiaru (HSP)
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie PSP, RP, PSV štruktúrovanej kabeláže (ŠK)
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie PSP, RP, PSV akustické signalizačné zariadenie (ZV)
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie vnútorných silnoprúdových elektroinštalácií
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie vnútorných silnoprúdových elektroinštalácií
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie PSP, RP vnútornej silnoprúdovej elektroinštalácie (ELI)
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie PSP, RP trafostanica
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie PSP, RP prípojka VN
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie PSP, RP prípojka NN
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie PSP, RP bleskozvod a uzemnenie (BU)
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie PSP, RP elektrickej požiarnej signalizácie (EPS)
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie PSP, RP hlasová signalizácia požiaru (HSP)
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie PSP, RP štruktúrovanej kabeláže (ŠK)
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie PSP, RP akustické signalizačné zariadenie (ZV)
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie PSP, RP prekládky existujúcich sietí
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie PSP, RP vnútornej silnoprúdovej elektroinštalácie (ELI)
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie PSP, RP trafostanica
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie PSP, RP prípojka VN
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie PSP, RP prípojka NN
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie PSP, RP bleskozvod a uzemnenie (BU)
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie PSP, RP elektrickej požiarnej signalizácie (EPS)
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie PSP, RP hlasová signalizácia požiaru (HSP)
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie PSP, RP štruktúrovanej kabeláže (ŠK)
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie PSP, RP akustické signalizačné zariadenie (ZV)
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie PSP, RP vnútornej silnoprúdovej elektroinštalácie (ELI)
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie PSP, RP vnútornej silnoprúdovej elektroinštalácie (ELI)
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie PSP, RP prípojka NN
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie PSP, RP bleskozvod a uzemnenie (BU)
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie PSP, RP elektrickej požiarnej signalizácie (EPS)
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie PSP, RP hlasová signalizácia požiaru (HSP)
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie PSP, RP štruktúrovanej kabeláže (ŠK)
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie PSP, RP akustické signalizačné zariadenie (ZV)
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie PSP, RP prekládky existujúcich sietí
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie PSP, RP vnútornej silnoprúdovej elektroinštalácie (ELI)
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie PSP, RP elektrickej požiarnej signalizácie (EPS)
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie PSP, RP lokálne ozvučenia (LO)
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie PSP, RP štruktúrovanej kabeláže (ŠK)
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie PSP, RP vnútornej silnoprúdovej elektroinštalácie (ELI)
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie PSP, RP elektrickej požiarnej signalizácie (EPS)
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie PSP, RP hlasová signalizácia požiaru (HSP)
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie PSP, RP štruktúrovanej kabeláže (ŠK)
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie PSP, RP akustické signalizačné zariadenie (ZV)
 • Nájomná jednotka
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie RP vnútornej silnoprúdovej elektroinštalácie (ELI)
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie RP lokálne ozvučenia (LO)
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie RP štruktúrovanej kabeláže (ŠK)
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie RP kamerový systém (CCTV)
 • Nájomná jednotka
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie RP vnútornej silnoprúdovej elektroinštalácie (ELI)
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie RP lokálne ozvučenia (LO)
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie RP štruktúrovanej kabeláže (ŠK)
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie RP kamerový systém (CCTV)
 • Audit prác na projekte osvetelenia verejných priestorov
 • Vypracovanie variantných riešení osvetlenia verejných priestorov vrátane cenových kalkulácií
 • Vypracovanie nového rozmiestnenia svietidiel vo verejných priestoroch na základe ožiadavky investora, noriem STN a zvolenej varianty
 • Optimalizácia nákladov na osvetľovacie telesá
 • Vypracovanie alternatívneho projektu EPS (elektrická požiarna signalizácia) vrátane cenových kalkulácií
 • Vypracovanie alternatívneho projektu DER (domáci evakuačný rozhlas) vrátane cenových kalkulácií
 • Objekt: OC Madaras, Špiská Nová Ves
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie vnútorných silnoprúdových elektroinštalácií
 • Objekt: OC Madaras, Špiská Nová Ves
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie vnútorných silnoprúdových elektroinštalácií
 • Objekt: OC Madaras, Špiská Nová Ves
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie vnútorných silnoprúdových elektroinštalácií
 • Objekt: OC Madaras, Špiská Nová Ves
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie vnútorných silnoprúdových elektroinštalácií
 • Objekt: OC Madaras, Špiská Nová Ves
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie vnútorných silnoprúdových elektroinštalácií
 • Objekt: OC Madaras, Špiská Nová Ves
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie vnútorných silnoprúdových elektroinštalácií
 • Objekt: OC Madaras, Špiská Nová Ves
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie vnútorných silnoprúdových elektroinštalácií
 • Objekt: OC Madaras, Špiská Nová Ves
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie vnútorných silnoprúdových elektroinštalácií
 • Objekt: OC OAZA KLADNO
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie vnútorných silnoprúdových elektroinštalácií
 • Objekt: OC OAZA KLADNO
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie vnútorných silnoprúdových elektroinštalácií
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie PSP, RP vnútornej silnoprúdovej elektroinštalácie (ELI)
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie PSP, RP bleskozvod a uzemnenie (BU)
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie PSP, RP elektrickej požiarnej signalizácie (EPS)
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie PSP, RP domáceho evakuačného rozhlasu (DER)
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie PSP, RP štruktúrovanej kabeláže (ŠK)
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie PSP, RP akustické signalizačné zariadenie (ZV)
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie PSP, RP vnútornej silnoprúdovej elektroinštalácie (ELI)
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie PSP, RP elektrickej požiarnej signalizácie (EPS)
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie PSP, RP domáceho evakuačného rozhlasu (DER)
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie PSP, RP štruktúrovanej kabeláže (ŠK)
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie PSP, RP akustické signalizačné zariadenie (ZV)
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie PSP, RP vnútornej silnoprúdovej elektroinštalácie (ELI)
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie PSP, RP elektrickej požiarnej signalizácie (EPS)
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie PSP, RP domáceho evakuačného rozhlasu (DER)
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie PSP, RP štruktúrovanej kabeláže (ŠK)
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie PSP, RP akustické signalizačné zariadenie (ZV)
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie PSP, RP vnútornej silnoprúdovej elektroinštalácie (ELI)
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie PSP, RP elektrickej požiarnej signalizácie (EPS)
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie PSP, RP domáceho evakuačného rozhlasu (DER)
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie PSP, RP štruktúrovanej kabeláže (ŠK)
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie PSP, RP akustické signalizačné zariadenie (ZV)
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie DUR, PSP, RP, PSV vnútornej silnoprúdovej elektroinštalácie (ELI)
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie DUR, PSP, RP, PSV trafostanica
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie DUR, PSP, RP, PSV prípojka VN
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie DUR, PSP, RP, PSV prípojka NN
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie DUR, PSP, RP, PSV bleskozvod a uzemnenie (BU)
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie DUR, PSP, RP, PSV elektrickej požiarnej signalizácie (EPS)
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie DUR, PSP, RP, PSV hlasová signalizácia požiaru (HSP)
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie DUR, PSP, RP, PSV štruktúrovanej kabeláže (ŠK)
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie DUR, PSP, RP, PSV akustické signalizačné zariadenie (ZV)
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie RP, PSV vnútornej silnoprúdovej elektroinštalácie (ELI)
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie RP, PSV bleskozvod a uzemnenie (BU)
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie RP, PSV elektrickej požiarnej signalizácie (EPS)
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie RP, PSV hlasová signalizácia požiaru (HSP)
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie RP, PSV lokálne ozvučenie (LO)
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie RP, PSV štruktúrovanej kabeláže (ŠK)
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie RP, PSV akustické signalizačné zariadenie (ZV)
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie PSP, RP, PSV vnútornej silnoprúdovej elektroinštalácie (ELI)
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie PSP, RP, PSV elektrickej požiarnej signalizácie (EPS)
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie PSP, RP, PSV lokálne ozvučenie (LO)
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie PSP, RP, PSV štruktúrovanej kabeláže (ŠK)
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie PSP, RP, PSV akustické signalizačné zariadenie (ZV)
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie PSP, RP, PSV elektrickej požiarnej signalizácie (EPS)
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie RP, PSV hlasová signalizácia požiaru (HSP)
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie PSP, RP, PSV štruktúrovanej kabeláže (ŠK)
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie PSP, RP, PSV akustické signalizačné zariadenie (ZV)
 • Prípojka NN
 • Vnútorné silnoprúdové rozvody
 • Rozvody inteligentnej elektroinštalácie
 • Poplachový systém narušenia
 • Štruktúrovaná kabeláž
 • Kamerový systém
 • Domáci dorozumievací systém
 • Prípojka NN
 • Vnútorné silnoprúdové rozvody
 • Rozvody inteligentnej elektroinštalácie
 • Poplachový systém narušenia
 • Štruktúrovaná kabeláž
 • Kamerový systém
 • Domáci dorozumievací systém
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie PSP, prípojka NN
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie PSP, prípojky NN