Referencie / Realizácia

 • Prípojka NN
 • Vnútorné silnoprúdové rozvody
 • Rozvody inteligentnej elektroinštalácie
 • Poplachový systém narušenia
 • Štruktúrovaná kabeláž
 • Kamerový systém
 • Domáci dorozumievací systém
 • Autorský dozor pri elektroinštalácii
 • Spracovanie projektu skutočného vyhotovenia
 • Dodávka materiálu
 • Výroba rozvádzačov elektro vrátane modulov inteligentnej elektro inštalácie
 • Zapojenie silnoprúdových systémov
 • Zapojenie slaboprúdových systémov
 • Softvérová konfigurácia všetkých systémov
 • Uvedenie systémov do prevádzky
 • Prípojka NN
 • Vnútorné silnoprúdové rozvody
 • Rozvody inteligentnej elektroinštalácie
 • Poplachový systém narušenia
 • Štruktúrovaná kabeláž
 • Kamerový systém
 • Domáci dorozumievací systém
 • Spracovanie projektu skutočného vyhotovenia
 • Výroba rozvádzačov elektro vrátane modulov inteligentnej elektro inštalácie
 • Zapojenie silnoprúdových systémov
 • Zapojenie slaboprúdových systémov
 • Softvérová konfigurácia všetkých systémov
 • Uvedenie systémov do prevádzky
 • Prípojka NN
 • Vnútorné silnoprúdové rozvody
 • Rozvody inteligentnej elektroinštalácie
 • Poplachový systém narušenia
 • Štruktúrovaná kabeláž
 • Kamerový systém
 • Domáci dorozumievací systém
 • Spracovanie projektu skutočného vyhotovenia
 • Výroba rozvádzačov elektro vrátane modulov inteligentnej elektro inštalácie
 • Zapojenie silnoprúdových systémov
 • Zapojenie slaboprúdových systémov
 • Softvérová konfigurácia všetkých systémov
 • Uvedenie systémov do prevádzky
 • Prípojka NN
 • Vnútorné silnoprúdové rozvody
 • Rozvody inteligentnej elektroinštalácie
 • Poplachový systém narušenia
 • Štruktúrovaná kabeláž
 • Kamerový systém
 • Domáci dorozumievací systém
 • Spracovanie projektu skutočného vyhotovenia
 • Dodávka materiálu
 • Výroba rozvádzačov elektro vrátane modulov inteligentnej elektro inštalácie
 • Zapojenie silnoprúdových systémov
 • Zapojenie slaboprúdových systémov
 • Softvérová konfigurácia všetkých systémov
 • Uvedenie systémov do prevádzky
 • Prípojka NN
 • Vnútorné silnoprúdové rozvody
 • Rozvody inteligentnej elektroinštalácie
 • Poplachový systém narušenia
 • Štruktúrovaná kabeláž
 • Kamerový systém
 • Domáci dorozumievací systém
 • Spracovanie projektu skutočného vyhotovenia
 • Dodávka materiálu
 • Výroba rozvádzačov elektro vrátane modulov inteligentnej elektro inštalácie
 • Zapojenie silnoprúdových systémov
 • Zapojenie slaboprúdových systémov
 • Softvérová konfigurácia všetkých systémov
 • Uvedenie systémov do prevádzky
 • Doposiaľ realizovaná elektroinštalácia celkom v 4 RD
 • Dodávka materiálu
 • Vnútorné silnoprúdové inštalácie
 • Vnútorné slaboprúdové inštalácie, dátové rozvody
 • Zabezpečovacie systémy, kamerové systémy
 • Rozvody spoločnej televíznej antény a DVB-T
 • Výroba rozvádzačov
 • Revízia pipojky NN
 • Revízia vnútornej silnoprúdovej elektroinštalácie
 • Revízia rozvádzačov EL, vystavenie atestov
 • Realizácia poplachového systému narušenia
 • Konfigurácia
 • Dodávka materiálu
 • Realizácia poplachového systému narušenia
 • Realizácia kamerového systému
 • Konfigurácia
 • Dodávka materiálu
 • Realizácia poplachového systému narušenia
 • Konfigurácia
 • Dodávka materiálu
 • Realizácia poplachového systému narušenia
 • Konfigurácia
 • Dodávka materiálu