Naša spoločnosť bola založená v roku 2011. Máme rozsiahle skúsenosti v projekcii silnoprúdových a slaboprúdových elektrických inštalácií.

Ponúkame moderné funkčno-technické riešenia počnúc malými stavbami až po tie najväčšie. Svoje služby poskytujeme od samého začiatku formou prípravy všetkých stupňov projektových dokumentácií. Zameriavame sa na návrh moderných, inovatívnych silnoprúdových a slaboprúdových infraštruktúr pre administratívne objekty, bytové komplexy a obchodné centrá.

V krátkom čase sme svoju činnosť rozšírili o profesionálne poradenské služby zamerané na všetky silnoprúdové a slaboprúdové inštalácie ako sú inteligentné elektroinštalácie, zabezpečovacie systémy, vstupné systémy, kamerové systémy, videotelefóny... Súčasťou toho sú aj kompletné kontrolné práce ako dohľad počas realizácie diela (autorský dozor, technický dozor, kontroly po realizácii diela...)

Najnovšie sa naša spoločnosť venuje aj poradenstvu v oblasti energetických úspor a využitia ekologických a úsporných zdrojov energie akými sú fotovoltaické (slnečné) elektrárne, veterné elektrárne a tepelné čerpadlá pre rodinné domy a domácnosti. Za týmto účelom sme zrealizovali vlastné elektrárne a skúmali ich účinnosť, návratnosť či reálne a ekonomické využitie na severnom Slovensku a reálnych podmienkach. Po pozitívnych výsledkoch v tejto oblasti a nájdeniu funkčného a ekonomického riešenia sme sa začali venovať aj samotnej realizácii týchto systémov.