Technický dozor predstavuje z našej strany kompletný servis v oblasti elektroinštalačných technológií - od konzultácie zámeru prác, až po odovzdanie zrealizovaných elektrotechnológií. Zastupujeme a chránime záujmy zákazníka a snažíme sa usporiť jeho čas a náklady.

Úlohou technického dozoru je prevziať ako dokončené elektromontážne práce a výkony, tak aj časti elektrických zariadení a vedení, ktoré budú zakryté ďalšími prácami. Odporučí vhodné materiály, komponenty a spôsoby ich využitia. Sleduje skutočný súpis vykonaných prác, zmluvné ceny a celkovú cenu diela. Preto je nevyhnutná priebežná kontrola kvality a súladu s projektovou dokumentáciou.


Ponúkame

  • výberové konanie na dodávateľa technológií elektro
  • zastupovanie zákazníka pri rokovaniach s dodávateľom technológie elektro
  • pomoc pri výbere technológií, materiálov a doplnkov
  • kontrolu kvality prác a dodávok
  • evidenciu porúch a nedostatkov a kontrola ich odstránenia
  • poradenstvo v oblasti elektrotechnológií, pracovných postupov a použitých materiálov