Poradíme Vám s výberom a návrhom najvhodnejšieho systémového riešenia v nasledovných slaboprúdových technológiách:

  • EPS Elektrická požiarna signalizácia
  • HSP Hlasová signalizácia požiaru
  • štruktúrovaná kabeláž (pasívna dátová sieť)
  • poplachový a vstupný systém
  • kamerový systém
  • domáci audio/videotelefón
  • špeciálne zabezpečovacie systémy, perimerické, termovízne, seizmické...