• elektrická požiarna signalizácia
  • hlasová signalizácia požiaru
  • štruktúrovaná kabeláž (pasívna dátová sieť)
  • poplachový systém narušenia
  • vstupný systém
  • kamerový systém
  • domáci audio/videotelefón
  • sieťová infraštruktúra a aktívne dátové siete
  • koordinácia trás a hlavných rozvodov v 3D