• prípojky VN, NN
  • trafostanice
  • vnútorné/vonkajšie silnoprúdové inštalácie
  • bleskozvod a uzemnenie
  • svetelnotechnické výpočty
  • náhradné a záložné zdroje (Diesel/UPS)
  • alternatívne zdroje elektrickej energie
  • inteligentné elektroinštalácie Inels, Btichino
  • koordinácia trás a hlavných rozvodov v 3D