Poradíme Vám s výberom a návrhom najvhodnejšieho systémového riešenia v nasledovných silnoprúdových technológiách:

  • vnútorné silnoprúdové inštalácie
  • vonkajšie silnoprúdové inštalácie
  • bleskozvod a uzemnenie
  • svetelno-technické výpočty
  • náhradné a záložné zdroje (diesel/UPS)
  • alternatívne zdroje elektrickej energie
  • inteligentné elektroinštalácie inels