Činnosť spoločnosti eSOtech s.r.o. v oblasti projekcie elektroinštalácií spočíva v tvorbe projektových dokumentácií a ponuke profesionálnych konzultačných služieb.

Tie Vás ako zákazníka oboznámia so širokou ponukou existujúcich technológií a pomôžu Vám pochopiť jednotlivé problematiky vo všetkých dostupných a moderných elektrických inštaláciách. Ponúkame množstvo alternatívnych riešení, cenovo výhodnejších alebo technicky vyspelejších. Oboznámime Vás z problematikou a upozorníme na prípadné výhody či nevýhody konzultovaných riešení. Naše služby zabezpečia zákazníkovi možnosť vybrať si riešenie, ktoré plne zodpovedá jeho požiadavkám, je cenovo atraktívne a úsporné. Pripravíme Vás na všetky úskalia, ktoré Vás ochránia pred nepredvídanými a nechcenými dodatočnými prerábkami, prácami naviac, či navyšovaniu nákladov.

Naša spoločnosť poskytuje služby v projektovaní:

Zároveň poskytuje: