zastupny

Na tomto projekte zabezpečujeme ako subdodávka spracovanie a dodanie nasledovného:

  • Vypracovanie projektovej dokumentácie RP elektrickej požiarnej signalizácie (EPS)
  • Vypracovanie projektovej dokumentácie RP hlasová signalizácia požiaru (HSP)
  • Vypracovanie projektovej dokumentácie RP štruktúrovanej kabeláže (ŠK)
  • Vypracovanie projektovej dokumentácie RP poplachový a vstupný systém (PSN/VS)
  • Vypracovanie projektovej dokumentácie RP kamerový systém (CCTV)
  • Vypracovanie projektovej dokumentácie RP dátové prepojenie výťahov (DPV)
  • Vypracovanie projektovej dokumentácie RP káblové trasy a koordinácia BIM (KT)