zastupny

Na tomto projekte zabezpečujeme ako subdodávka spracovanie a dodanie nasledovného:

  • Vypracovanie projektovej dokumentácie RP elektrickej požiarnej signalizácie (EPS)
  • Vypracovanie projektovej dokumentácie RP hlasová signalizácia požiaru (HSP)
  • Vypracovanie projektovej dokumentácie RP ozvučenie (OZV)
  • Vypracovanie projektovej dokumentácie RP štruktúrovanej kabeláže (ŠK)
  • Vypracovanie projektovej dokumentácie RP kamerový systém (CCTV)