zastupny

Na tomto projekte zabezpečujeme ako subdodávka spracovanie a dodanie nasledovného:

  • Vypracovanie projektovej dokumentácie PSP vnútornej silnoprúdovej elektroinštalácie (ELI)
  • Vypracovanie projektovej dokumentácie PSP, RP trafostanica
  • Vypracovanie projektovej dokumentácie PSP, Náhradný zdroj, diesel generátor (DA)
  • Vypracovanie projektovej dokumentácie PSP elektrickej požiarnej signalizácie (EPS)
  • Vypracovanie projektovej dokumentácie PSP hlasová signalizácia požiaru (HSP)
  • Vypracovanie projektovej dokumentácie PSP štruktúrovanej kabeláže (ŠK)
  • Vypracovanie projektovej dokumentácie PSP poplachový a vstupný systém (PSN/VS)
  • Vypracovanie projektovej dokumentácie PSP kamerový systém (CCTV)
  • Vypracovanie projektovej dokumentácie PSP dátové prepojenie výťahov (DPV)
  • Vypracovanie projektovej dokumentácie PSP káblové trasy a koordinácia BIM (KT)