zastupny

Na tomto projekte zabezpečujeme ako subdodávka spracovanie a dodanie nasledovného:

  • Vypracovanie projektovej dokumentácie RP poplachový a vstupný systém (PSN/VS)